Νέα Σύνθεση του Δ.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν των αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, εξελέγησαν τα μέλη του νέου Δ.Σ. τα οποία και ανέλαβαν τις θέσεις ευθύνης ως εξής: Πρόεδρος: Αρκάς Ιωάννης Αντιπρόεδρος: Καλός Κωνσταντίνος Γενική Γραμματέας: Μπότσα Αθανασία Ταμίας: Ξένος Χρήστος Μέλος-Γενικός Έφορος Αθλημάτων: Καμαράτος Νικόλαος